Privacy Statement

Inleiding
Metaalhandel Broersen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Metaalhandel Broersen en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Metaalhandel Broersen verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Metaalhandel Broersen behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Metaalhandel Broersen verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Metaalhandel Broersen nieuwsbrief en bij een bezoek aan Metaalhandel Broersen evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Metaalhandel Broersen dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of Metaalhandel Broersen hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@broersen.nl broersen.nl . Metaalhandel Broersen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.broersen.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Metaalhandel Broersen beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Metaalhandel Broersen na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De cookies zijn nodig om de meest optimale gebruiksbeleving te realiseren voor haar bezoekers. Metaalhandel Broersen gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een apparaat of individu. Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Metaalhandel Broersen website en hun functionaliteit.

Functionele cookies:
cookie(s)
SilkTide
cc_analytics

Doel
Om uw voorkeur op te slaan of uw de standaard cookies geplaatst mogen worden wordt een cookie gebruikt. Deze slaat uw voorkeur voor cookies op. Indien u geen toestemming geeft voor deze functionele cookie. Dan zal in deze cookies enkel uw voorkeur worden bewaard en zal er geen spraken zijn van tracking of plaatsing van cookies benoemd onder “standaard cookies” in deze Privacy Statement.

Opslagperiode
cc_analytics, 1 jaar na plaatsing of update
cc_social, 1 jaar na plaatsing of update

Standaardcookies (worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft):

Cookie(s)
Google Analytics:
__utma (google analytics)
__utmb (google analytics)
__utmc (google analytics)
__utmz (google analytics)

Doel
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Metaalhandel Broersen inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Metaalhandel Broersen de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Metaalhandel Broersen kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
Lees ook meer informatie over de Google Analytics cookies en de aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Opslagperiode
__utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update

Facebook/Twitter cookies (worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Metaalhandel Broersen website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.)
Op de website van Metaalhandel Broersen worden geen Facebook/Twitter cookies geplaatst.

Beveiliging
Metaalhandel Broersen heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de website van Metaalhandel Broersen zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Metaalhandel Broersen kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of wilt u gewoon meer informatie over iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in.