BROERSEN ONTZORG CONCEPT

DE TOTAAL OPLOSSING

Metaalhandel Broersen BV beseft dat ondernemingen veelal de wens hebben om totaal ontzorgd te worden op het gebied van afvoer van (rest)materialen. Omdat wij graag met onze klanten meedenken en onszelf willen differentiëren in de markt, bieden wij hen een totaal oplossing. Wij ontdoen onze klanten namelijk van al haar (rest)materialen, in plaats van de gebruikelijke wijze waarbij een selectie wordt gemaakt tussen winst-genererende en kosten-genererende materialen.

Op basis van afstoot worden de typen en grootten van de containers bepaald. Afgestemd op de wens van de klant werken wij zowel op zelfstandig aangeven als aan de hand van een vastgesteld, terugkerend moment waarop de containers geledigd en gewisseld worden. Met oog op het realiseren en behouden van wederzijdse rendement, is dit concept enkel van toepassing in combinatie met grotere hoeveelheden afstoot van metalen. De exacte hoeveelheden zijn afhankelijk van de soort(en) en waarde(n) en zullen daardoor vooraf met de klant worden vastgesteld

Overzicht restmaterialen

 • Ferro metalen
 • Non-ferro metalen
 • Puin (vrij van kalksteen)
 • Hout
 • Plastic
 • Gips
 • Gibo
 • Dakafval
 • Tuinafval
 • Halogeenvrije minerale machineolie
 • Synthetische machineolie en Biologische machineolie.
 • Halogeenvrije emulsies en oplossingen
 • Afgewerkte wassen en vetten
 • Afgewerkt slijpgereedschap en overig slijpmateriaal
 • Lasafvalmaterialen
 • Oliehoudende metaalslip (vrij van toxische elementen)

Slotsypnosis

Om een duidelijk beeld te creëren van de totale opbrengsten en kosten heeft Metaalhandel Broersen ervoor gekozen om te werken aan de hand van een wekelijkse of maandelijkse slotsypnosis. De slotsypnosis is een overzicht waarin de totale winst uit ijzer- en metalenverkoop voor desbetreffend gedeelte wordt verrekend met de kosten van de wekelijkse of maandelijkse afvalverwerking. De exacte kosten zullen worden gedeeld door middel van een één-op-één rekening, welke rechtstreeks afkomstig is van onze partner. Omtrent afvalverwerking doen wij volledig afstand van handelen met winstoogmerk.

De containerbakken zullen, voorafgaand aan het ledigen, worden gewogen door gebruik van één van onze weegbruggen. Uiteraard zal de klant de exacte gewichten en bijbehorende weegbonnen terugvinden in de slotsypnosis. Ons doel van deze transparante communicatie is het genereren van een vertrouwensband waarbij open- en eerlijkheid in de handelswijze de fundering van de relatie vormt.